Sostres fixos de cartró-guix, registrables d’escaiola, de fibres, metàl·lics o de fusta.
Tenim una gamma completa de sostres de disseny i de construcció molt diversos. Compleixen totes les normes constructives existents perquè puguin ser aplicats en qualsevol tipus d’edificació.
Els sostres modulars són totalment desmuntables i registrables.
Els mòduls estan concebuts i preparats perquè s’hi puguin instal·lar els diversos tipus de lluminàries existents en el mercat, així com sortides d’aire condicionat, música, etc.
Fabricats amb materials incombustibles i no inflamables, segons les normes europees.

Comparteix el producte

More...